Laatste aanpassingen en informatie

Eindejaartoelage 2023

Ter informatie: de eindejaartoelage wordt uitbetaald op vrijdag 15 december 2023. Het forfaitair gedeelte (454,0142 euro) en de toeslag (711,1477 euro) volgens de afspraken vastgelegd in ‘CAO X’ en ‘CAO XI bis’ en ‘CAO XII’ is samengeteld en afgerond 1.165,16 euro.

Fietsvergoeding, woon-werkverkeer en Onderwijs aan Huis

De fietsvergoedingen, de schuldvorderingen van de kosten openbaar vervoer en de vergoedingen voor de verplaatsingen Onderwijs aan Huis voor het 2de semester 2023 dienen uiterlijk op vrijdag 12 januari 2024 toe te komen bij de loondienst van de scholengroep. conny.maleux@szl13.be
De loondienst ontvangt van u enkel afschriften van de schuldvorderingen en de verantwoordingsstukken!
De school moet de originele aanvragen en bewijsstukken kunnen voorleggen bij een eventuele controle vanuit de inspectiediensten van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Busbestuurders
medische schifting

Onderzoeken in het kader van een medische schifting (chauffeurs) kunnen via het secretariaat van de school rechtstreeks worden aangevraagd bij Cohezio Hasselt.
011-26.03.16