Laatste aanpassingen en informatie

Vakantiegeld 2022

Het vakantiegeld, dat pro rato wordt toegekend op basis van de prestaties tijdens het kalenderjaar 2021, wordt uitbetaald op vrijdag 13 mei 2022.

Zie voor informatie aangaande de principes van de berekening de handleiding contractueel AMVD-personeel van 01-04-2022 en dit op pagina 202 punt 7.7.6

26-04-2022
Formulier AMVD-01, AMVD-02, AMVD-16 en AMVD-19

In de rubriek “Formulieren scholengroep 13” werden de formulieren AMVD-01 (contract kinderopvang), AMVD-02 (contract busbegeleiders niet-zonaal vervoer), AMVD-16 (raming loonkosten) en AMVD-19 (contract busbegeleiders zonaal vervoer) aangepast overeenkomstig de indexaanpassing van toepassing vanaf 01/04/2022. Nieuwe datum voetnoot 01-04-2022.

Busbestuurders
medische schifting

Onderzoeken in het kader van een medische schifting (chauffeurs) kunnen via het secretariaat van de school rechtstreeks worden aangevraagd bij Cohezio Hasselt.
011-26.03.16