Laatste aanpassingen en informatie

Coronavirus

Ook in tijden van gehele of gedeeltelijke opschorting van de normale werkzaamheden blijft de loondienst van de scholengroep 24 op 24 uur en 7 op 7 dagen bereikbaar voor dringende zaken.

Liefst via mail: erik.stoffels@szl13.be maar het kan in zeer dringende en gecompliceerde gevallen ook via telefoon op het GSM-nummer: 0499-26.31.64

De lonen maart 2020 van ons contractueel personeel zullen in ieder geval tijdig uitbetaald worden!!!

Indexatie lonen april 2020

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd in februari overschreden. Dit betekend dat de bruto lonen van onze personeelsleden (contractueel en statutair) vanaf 1 april 2020 met 2% verhoging aangepast worden aan de gestegen levensduurte.