Laatste aanpassingen en informatie

01-12-2020
Formulier AMVD-16

In de rubriek “Formulieren scholengroep 13” werd het formulier ‘SZL-pers-amvd-16‘ (berekening loonkost contractuele werknemer) aangepast met het nieuwe forfaitaire bedrag eindejaarstoelage 2020. Nieuwe datum voetnoot 01-12-2020.

Busbestuurders – medische schifting

Onderzoeken in het kader van een medische schifting (chauffeurs) kunnen via het secretariaat van de school rechtstreeks worden aangevraagd bij Cohezio Hasselt. 011-26.03.16