Laatste aanpassingen en informatie

Vakantiegeld 2021

Het vakantiegeld, dat pro rato wordt toegekend op basis van de prestaties tijdens het kalenderjaar 2020, wordt uitbetaald op dinsdag 11 mei 2021.

Zie voor informatie aangaande de principes van de berekening de handleiding contractueel AMVD-personeel van 01-01-2021 en dit op pagina 205 punt 7.7.6

01-05-2021
Formulier AMVD-16

In de rubriek “Formulieren scholengroep 13” werd het formulier ‘SZL-pers-amvd-16‘ (berekening loonkost contractuele¬† werknemer) aangepast rekening houdend met de “bijzondere werknemersbijdrage” op het vakantiegeld. Nieuwe datum voetnoot 01-05-2021.

De bijzondere werknemersbijdrage of loonmatigingsbijdrage is een inhouding van 13,07% op 85% van het bruto vakantiegeld en dit uit solidariteit met de personeelsleden in de private sector en met de contractuele en statutaire personeelsleden tewerkgesteld bij de federale overheid. Bij statutair Vlaams onderwijspersoneel staat deze loonmatigingsbijdrage vermeld als “Beperking” op de berekening van hun vakantiegeld.

Zie laatste punt van rubriek 7.7.6  van de handleiding van het contractueel AMVD-personeel (versie 01/01/2021).

Busbestuurders – medische schifting

Onderzoeken in het kader van een medische schifting (chauffeurs) kunnen via het secretariaat van de school rechtstreeks worden aangevraagd bij Cohezio Hasselt. 011-26.03.16