Laatste aanpassingen en informatie

Vakantie 2020

Ook tijdens de vakantie (4 juli tem 16 augustus) blijft de loondienst van de scholengroep bereikbaar voor dringende zaken.
Liefst via mail: erik.stoffels@szl13.be maar het kan in zeer dringende en gecompliceerde gevallen ook via telefoon op het GSM-nummer: 0499-26.31.64

01-09-2020
Formulier AMVD-07

In de rubriek “Formulieren scholengroep 13” werd het formulier ‘SZL-pers-amvd-07‘ (melding DIMONA) aangepast met het bijkomende vak 12 ‘deeltijdse tewerkstelling’ (ASR). Nieuwe datum voetnoot 01-09-2020.

Busbestuurders – medische schifting

Onderzoeken in het kader van een medische schifting (chauffeurs) kunnen via het secretariaat van de school rechtstreeks worden aangevraagd bij Cohezio Hasselt. 011-26.03.16